Уредба о измјенама и допунама Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 22/22 од 14.03.2022. године. Измјенама и допунама уредбе прецизније су прописани поједини услови, појмови, те рокови за испуњавање одређених обавеза прописаних уредбом.

Наиме,  измјенама  и допунама Уредбе, између осталог, прописано је да пројекат за остваривање права на подстицај обухвата активности које су почеле у току календарске године у којој се расписује јавни позив за додјелу подстицаја и окончавају се најкасније до 30. јуна наредне календарске године.

У циљу лакше прегледности наведених измjена и допуна Уредбе, на сајту Министарства привреде и предузетништва доступан је пречишћен текст Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.

Министарство привреде и предузетништва ће у наредном периоду, у складу са прописима из области подстицаја за директна улагања, расписати јавни позив.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/uredba_precisceni_tekst.aspx