1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Реконструкција и адаптација постојећег објекта Земљорадничке задруге Градишка, за изградњу угоститељских и смјештајних капацитета

2. СЕКТОР

Туризам, угоститељство

3. ЛОКАЦИЈА

Шири центар града Градишка, Улица Савска бб

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

 

Град Градишка обилује туристичким потенцијалима, један од важнијих а још увијек недовољно искориштен потенцијал је ријека Сава.

Благодети које пружа ријека Сава су многобројне. Једна од значајнијих је свакако спортски риболов за који Градишка има једну од најатрактивнијих и најбољих риболовних стаза у Републици Српској. Већ дужи низ година на овој стази организује се Републичко такмичење у спортском риболову. За заљубљенике у риболов у граду постоји и Спортско риболовно друштво „Амур“ које свим путницима намјерницима може дати подробније информације и услове о спортском риболову.

Поред спортског риболова ту су и могућности за рекреативну вожњу кајака, гдје свакако треба споменути Кајак кану клуб „Сава“ који активно ради са омладином Градишке и организује Међународну регату у кајаку, а сама чињеница да је ријека Сава читавом својом дужином пловна отвара могућности да се природни потенцијал искористи у правцу развоја наутичког туризма.

Циљ пројекта је стављање у функцију постојећег објекта Земљорадничке задруге Градишка, према потребама нових инвеститора.

 

На располагању је постојећи објекат са земљиштем.

Површина објекта: 1.064 m2; Година градње: 1960.

Тип конструкције: ситна цигла.

Објекту је у значајној мјери неопходна реконструкција и санација.

Доступна комунална инфраструктура: вода, струја, канализација, расвјета, електрична енергија, објекат посједује властиту котловницу,

Потребне дозволе за рад издаје Окружни привредни суд Бањалука. Урбанистичку сагласност за радове и грађевинску дозволу издаје Град Градишка.

Инвестициона могућност: закуп или продаја.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се o пројекту на атрактивној  brownfield локацији у ширем центру града, која је у приватном власништву.

Тражи се  потенцијални инвеститор за улагање у туристичке потенцијале ријеке Саве, града Градишке, отварање нових радних мијеста за стручни кадар са простора града Градишка.

5.2 Статус пројекта

Пословни објекат  се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“ Европске уније.

У Градишци се налази највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Остварује се промет од преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.

Изграђен je модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

Град Градишка и ријека Сава располажу потенцијалима који су недовољно експлоатисани у туристичком погледу, ова локација има изузетан значај јер је у непосредној близини планирана изградња луке.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Потенцијални инвеститор, односно купац или закупац, у својој понуди предлаже цијену закупа, купопродајну цијену, план инвестиција, план запошљавања, и реализује је у договору са власником локације (власништво Задруге 100%).

6.2 Планирани извори финансирања 

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, проактивна и флексибилна администрација (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима), квалификована радна снага итд.

Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Реконструкција  и адаптација објекта, отварање угоститељских, смјештајних капацитета, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази на обали ријеке Саве, од граничног прелаза БиХ – Хрватска удаљен 1 km, удаљеност од ауто-пута  Бањалука – Градишка 3 km, од ауто-пута Београд – Загреб 5 km.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта:  Градска управа града Градишка

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ

Контакт особа: Данијела Милетић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте

Телефон: +387 51 810 333

E-mail: danijela.miletic@gradgradiska.com

Website: www.gradgradiska.com

www.investingradiska.com