Влада Републике Српске је на 50. сједници, одржаној 22. децембра 2023. године, усвојила редовну годишњу Информацију о стању у области страних улагања у Републику Српску у 2023. години.

Поред података о међународним инвестиционим трендовима, информација садржи и податке о износима страних инвестиција у Републику Српску, кумулативно и по годинама, инвестиције по секторима, најзначајнијим земљама улагачима. Такође, Влада Републике Српске се у оквиру информације упознала и са реализацијом кључних мјера које су у претходном периоду предузете у циљу привлачења страних инвестиција у Републику Српску.