Влада Републике Српске донијела је на 105. сједници, одржаној 21.01.2021. године  Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину.

Акциони план запошљавања у Републици Српској за 2021. годину је усклађен са Програмом економских реформи Републике Српске у области запошљавања и усаглашен са надлежним органима и институцијама.

За реализацију активних мјера из Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2021. годину Влада Републике Српске је обезбиједила средства у укупном износу од 12.188.000,00 КМ за запошљавање 2.882 лица. Средства ће бити усмјерена на реализацију Програма финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и РВИ, Програма запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди и Програма подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника.