Народна скупштина Републике Српске је на 17. посебној сједници усвојила Програм економских реформи Републике Српске за период 2021-2023. године.

Програм економских реформи даје преглед свеукупног оквира и циљева политика Владе Републике Српске, макроекономског и фискалног оквира, те кључних препрека за конкурентност и раст, као и приједлоге мјера за њихово отклањање.

У периоду 2021-2023. године биће настављене иницијативе и реформски процеси који су започети у претходном периоду, имајући у виду да се ради о сложеним и опсежним вишегодишњим реформским процесима, чија ће имплементација допринијети реализацији главних циљева политика Владе Републике Српске.

Програмом економских реформи РС обухваћено је осам структурних области, које дефинишу 20 реформских мјера. Једна од дефинисаних реформских мјера јесте и оптимизација административних процедура на републичком нивоу.

Оптимизација административних процедура на републичком нивоу подразумијева анализу процедура идентификованих у јединственом регистру свих дозвола, потврда, рјешења (тзв. формалности) које издају републички органи управе (јавно доступно на порталу www.pscsrpska.vladars.net), са становишта њихове оправданости, оправданости захтијевања неопходне документације, анализу трошкова и времена у њиховом прибављању. Циљ анализе и сљедећи корак јесте предлагање и спровођење поједностављења појединих административних процедура, те смањења трошкова и времена за пословну заједницу, а као основ за њихову даљу дигитализацију.