1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Улица Црногорска, број 69, територија општине Билећа.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Фабрика припада предузећу Агрохерц и тренутно се налази у стечају. Основана је као дио предузећа Житопродукт 1948.године, а програм рада је обухватао складиштење житарица, мљевење, производњу сточне хране и пекарских производа. Фабрика је некада запошљавала 165 радника. У склопу ове фабрике налази се 5.449m2 пословног простора (силоси, мјешаона, зграда фабрике кекса, привредна зграда, пекара, складиште) и 31.455 m2 земљишта.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Brownfield

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Ради се о изграђеном објекту који се треба ставити у функцију .

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

-повећана потражња за житарицама на свјетском тржишту
-повољна пословна клима
-прихватљива цијена
-очувана инфраструктура
-расположива и квалификована радна снага

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Cca 400.000 eвра.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Општина се обавезује да ће инвеститора ослободити плаћања комуналних накнада и такси за првих 12 мјесеци пословања.
Такође, општина ће субвенционисати запошљавање младих и социјално угрожених категорија.
Потенцијални инвеститор ће имати потпуну подршку општинске администрације са циљем што бржег обављања административно- техничких послова

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Од инвеститора се очекује стављање овог објекта у функцију и отварање нових радних мјеста.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат и припадајуће земљиште се налазе у приватном власништву, на погодној локацији, на удаљености од 1 km од центра града.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је пројектно-техничка документација, прибављена Урбанистичка сагласност, а постојећи објекат нема никаквих финансијских оптерећења.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БИЛЕЋА
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
Контакт: Огњен Капор, начелник одјељења
Телефон: 066/768-408;
Е-маил: opbil.nacprivrede@teol.net