1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Фабрика за флаширање воде, ароматизовање воде и освјежавајуће напитке извориште „Козинчић“, Крупа на Уни

2. СЕКТОР

Прерађивачка индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Извориште „Козинчић“ се налази у Хашанима, Крупа на Уни спомен подручју „Башта сљезове боје“ Бранко Ћопић. Хашани се налазе на обронцима планине Грмеч у еколошки чистој и здравој животној средини.

  • Хашани су удаљени од административног сједишта општине Крупа на Уни 11 km;
  • Удаљеност ЕУ 25 km;
  • Удаљеност од аеродрома Бања Лука 115 km;
  • Удаљеност од аеродрома Загреб 150 km.

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Изградња хала, линије за воду и линије за освјежавајуће напикте. Земљиште је у власништву државе.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield пројекат

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Извор воде „Козинчић“, је издашности преко 20 l/sec, изузетног квалитета, што доказује урађена анализа воде, налази се на обронцима планине Грмеч у недирнутом природном амбијенту у близини ЕУ.
Могућност пласмана флаширане и ароматизоване воде у ЕУ.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Укупна вриједност пројекта износи 5.000.000,00 €.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране инвеститора.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Извор воде за експлоатацију „Козинчић“ се налази у Хашанима, општина Крупа на Уни, а фабрика са производним халама на најподеснијој локацији по процјени стручњака и инвеститора. Инфраструктура: асфалтни пут, вода, струја.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Активности на реализацији пројекта нису започеле.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА КРУПА НА УНИ
Др Милана Јелића бр. 4.
Крупа на Уни
Телефон: +387 52 750 001
Факс: +387 52 750 002
Е-mail: nacelnik.knu@teol.net