1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале – у стечају

2. СЕКТОР

Метална индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Подручје општине Пале

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је оживљавање постојећих производних капацитета привредног друштва „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале, који се налазе на подручју општине Пале.

Досадашња дјелатност:

 • производња и ремонт мотора специјалне намјене,
 • услуге термичке обраде, пјескарења, фарбања, прецизног мјерења и површинске заштите,
 • производња дијелова за машиноградњу.

 

Производне могућности/инсталисани капацитети (тренутно):

 • Мотори за тенкове (150 ком/год)
 • Ремонт мотора (100 ком/год)
 • Клипњача (5.000 ком/год)
 • Кућишта (3.000 ком/год)
 • Термичка обрада (600 тона/год)
 • Пјескарење (1.200 тона/год)
 • Лакирање и печење боје (100 тона/год)

 

Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру: струја, вода, канализација, прилаз за теретна возила.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Стратешко партнерство у реорганизацији друштва у поступку стечаја

5.2 Статус пројекта

Привредно друштво „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале је у 52,99% власништву Владе Републике Српске, која тражи стратешког партнера.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Повољна географска позиција. Локација пројекта је удаљена 3 km од насељеног мјеста Пале. Општина Пале је лоцирана на истоку Републике Српске. Удаљена је од Сарајева око 16 km (жељезница, аеродром), а од Београда 297 km (жељезница, аеродром).
 • Дуга индустријска традиција, квалитет и доступност високостручне радне снаге, уз конкурентну цијену рада.
 • Слободни производни капацитети, који се могу ставити у функцију.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Продаја државног капитала проводи се у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима, путем расписивања тендера или методом непосредног одабира купца. Стратешки партнер (купац) у својој понуди предлаже купопродајну цијену, те план инвестиција, план запошљавања и остале намјере. Такође, цијену закупа производног објекта, заједничко улагање и друге видове сарадње предлаже стратешки партнер у писму намјере.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране потенцијалног улагача или заједничко улагање.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске за запошљавање, пореске и царинске олакшице, повољан третман страних инвеститора, споразуми о унапређењу и заштити инвестиција.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у кругу привредног друштва „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале и у 52,99 % је власништву Владе Републике Српске. Расположиви простор: 39.150 m2 земљишта, од чега под објектима 5.012 m2.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Влада Републике Српске проводи активности на тражењу стратешког партнера.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

„ФАБРИКА МОТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ“ А.Д ПАЛЕ
Телефон: +387 57 223 628;
E-mail: fmsn@paleol.net
Web сајт: www.fmsn.info