1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Формирање погона за производњу текстила и одјеће

2. СЕКТОР

Прерађивачка индустрија – производња текстила и одјеће; производња обуће

3. ЛОКАЦИЈА

КООП центар у насељу Блатна, општина Нови Град.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Општина Нови Град има дугогодишњу традицију у области текстилне индустрије, те на тај начин и велики број квалитетних радника са радним искуством у текстилној производњи.
Циљ пројекта је отварање производног погона за производњу текстила и одјеће, а могуће је објекат оспособити и за производњу обуће.
Укупна површина објекта износи 309,62m2, а укупна површина парцеле на којој се налази објекат износи 2.181m2. Објекат се налази на 100m удаљености од магистралног пута Нови Град-Бихаћ.
Такође, наведени објекат посједује функционалну комуналну инфраструктуру (струја, вода, приступни асфалтни пут).

Намјена објекта:

  • Приземље димензија 25,05m x 8,80m (бивше складиште и продавница Земљорадничке задруге ,,Рудице“),
  • Први спрат димензија 7,60m x 12,10m (тренутно се налазе школа и пошта).

 

Објекат тренутно посједује:

  • Складиште (са ходником) површине 93,15m2,
  • Складиште површине 166,43m2,
  • Канцеларију површине 16,20m2,
  • Продајни простор површине 29,40m2,
  • WC површине 4,44m2.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield – Објекат је некада служио као продавница и складиште З.З. „ „Рудице“ – Могућност продаје или изнајмљивања објекта.

5.2 Статус пројекта

Дјелимично разрађена пословна идеја. Предност је што је објекат КООП Центра Блатна у власништву Општине Нови Град 1/1 и у реализацију се може кренути брзо.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Повољна географска локација – близина ЕУ (Хрватска) и Федерације БиХ (Б.Крупа и Бихаћ).
  • Дуга традиција текстилне индустрије, квалитет и доступност квалификоване радне снаге уз конкурентну цијену рада и уз могућност додатне обуке радника.
  • Адекватан простор за текстилну или обућарску фирму за 50-70 радника.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Потребно је извршити улагање у набавку опреме и машина у вриједности око 500.000 €.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране инвеститора.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе РС, односно ЗЗРС за ново запошљавање, подстицаји Општине Нови Град за унапређење пословања и за запошљавање, повољан третман страних инвеститора.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Улагања у прилагођавање објекта потребама производње и набавка опреме, машина и алата.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у насељу Блатна, општине Нови Град и у власништву је Општине Нови Град 1/1.
Расположиви простор: 2.181m2 земљишта, од чега под објектом 309,62m2.
Објекат посједује комуналну инфраструктуру (струја, вода, приступни асфалтни пут).

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

НЕ

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА НОВИ ГРАД
Адреса: Петра Кочића 2, Нови Град
Контакти: Кабинет Начелника општине
Тел/ факс: +387 52 751 247, +387 52 751 555
Одјељење за привреду и пољопривреду
Тел: + 387 52 720 451
Веб страница: www.opstina-novigrad.com
E-mail: nacelnik@opstina-novigrad.com
ozp@opstina-novigrad.com