Министарство привреде и предузетништва објавило је данас Јавни позив за додјелу подстицаја за дигиталну трансформацију пословања малих и средњих предузећа.

Министарство је припремило Уредбу о поступку додјеле средстава за подстицај развоја малих и средњих предузећа којом се прописују намјена, услови, критеријуми и поступак додјеле подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа, обавезе корисника средстава, контрола и начин извјештавања о утрошку додијељених средстава.

Право на подстицај остварује се по основу пројекта, који за предмет имају дигиталну трансформацију, a корисник подстицаја може бити мало и средње предузеће (привредно друштво и самостални предузетник) које има сједиште у Републици Српској и претежну дјелатност и друге услове прописане Уредбом.

У оквиру спровођења дигиталне трансформације признају се набавка и увођење одговарајућих софтверских и пратећих хардверских рјешења као и набавка и креирање дигиталних платформи. Осим наведеног, пројекат дигиталне трансформације може обухватати и савјетодавне услуге или обуку запослених.

Подстицајима се суфинансира 80 одсто наведених оправданих улагања које подносилац има на реализацији пројекта. С тим у вези максимална вриједност подстицаја који се може додијелити кориснику подстицаја је 20.000 КМ за пројекте дигиталне трансформације.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања, а сви обрасци за попуњавање могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.