1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Употреба постојећег објекта коришћеног за производњу прехрамбених производа „TWINS PROM“ Градишка, за покретање нових пословних активности

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија, са могућношћу пренамјене

3. ЛОКАЦИЈА

Шири центар града Градишка

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Предмет улагања је brownfield локалитет и налази се 100 % у приватном власништву компаније „ТWINS PROM “, чија је дјелатност својевремено била производња кекса.
Град Градишка нуди brownfield локалитете као потенцијалне локације за успјешно улагање и пословање. Проактивна и флексибилна градска администрација стоји на услузи потенцијалним инвеститорима (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима.)

Плодне оранице Лијевче поља, дугогодишња традиција пољопривредне производње, одлични климатски услови, изграђена пољопривредна инфраструктура, представљају главни ресурс и потенцијал за развој овог сектора.

Градишка је највећи произвођач воћа, са производњом од преко 50.000 t годишње и један од највећих произвођача поврћа у Босни и Херцеговини. Велике количине воћа и поврћа уз дугу традицију производње остављају доста простора за брендирање локалних производа.

У структури земљишта града Градишка пољопривредно земљиште заузима 66%, што је преко 50.000 hа. Очувана и незагађена природна богатства Градишке идеална су за улагање у производњу хране у органском концепту, а велики потенцијал постоји за производњу првокласног воћа у великим количинама, улагање у плантаже, хладњаче, те погоне за прераду и сушаре.
У граду Градишка већ постоје значајни привредни субјекти у области прехрамбене индустрије који у својим производним процесима користе најсавременија техничко-технолошка достигнућа, гдје се издвајају производња сточне хране, пекарских производа, прерада меса и друго. Један од највећих недостатака привреде града Градишка у области прехрамбене индустрије представља непостојање прерађивачких капацитета за прераду воћа и поврћа.
Уз потенцијале које Градишка нуди у производњи воћа и поврћа, постојање оваквог прерађивачког капацитета би у многоме подстакло раст и развој наведеног сектора.

Циљ пројекта је стављање у функцију постојећих производних објеката привредног друштва „ТWINS PROM“, према потребама нових инвеститора
Постојећи објекти и инфраструктура:
На располагању је постојећи објекат површине 207 m2. Поред објекта се налазе помоћни објекти и велики простор за паркинг. Доступна комунална инфраструктура: ел. енергија, вода, хидрантска мрежа, канализација, телефон, расвјета, као и громобранска инсталација.
Потребне дозволе за рад издаје Окружни привредни суд Бањалука. Урбанистичку сагласност за радове и грађевинску дозволу издаје Град Градишка.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Ради се o пројекту на атрактивној brownfield локацији у ширем центру града, која је у приватном власништву.
Тражи се стратешки партнер за закуп пословног објекта у циљу његове санације, улагања у производне погоне, отварање нових радних мијеста и запошљавање стручног кадра са територије града Градишка, покретање производње са могућношћу извоза на ЕУ тржиште.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пословни објекат се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“ Европске уније.
У Градишци се налази највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Остварује се промет од преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.
Изграђен је модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Укупна вриједност инвестиције ће бити одређена у зависности од потребе и захтјева потенцијалног инвеститора. Потенцијални инвеститор предлаже план инвестиција, план запошљавања и реализује је у договору са власником локације (приватно власништво).

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, проактивна и флексибилна администрација, квалификована радна снага.
Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора, као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Реконструкција и адаптација објекта, отварање производног објекта, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат је лоциран уз регионални пут Градишка – Бањалука, у близини граничног прелаза БиХ – Хрватска на удаљености од само 1 km. Објекат је удаљен од ауто-путева Загреб – Београд и Градишка – Бањалука 5 km.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта: Градска управа града Градишка
Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ.
Контакт особа: Данијела Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте
Телефон: +387 51 810 333
E-mail: danijela.ljoljic@gradgradiska.com
Website: www.gradgradiska.com
www.investingradiska.com