Европска комисија објавила је 25. позив за техничку помоћ у оквиру инструмента Инвестициони оквир за Западни Балкан (WBIF).

Критеријуми аплицирања за средства WBIF у оквиру 25. позива усклађени су са Економским и инвестиционим планом за Западни Балкан.

С тим у вези, општи услови аплицирања су промијењени у односу на претходне позиве тако да:

  • нацрти грант апликација морају да буду у складу са Економским и инвестиционим планом за Западни Балкан – детаље о захтјевима Европске комисије и критеријумима прихватљивости можете видјети на линку: EU Eligibility Criteria,
  • у сектору за који се аплицира мора да буде усвојена Јединствена листа приоритетних пројеката и цјелодржавна стратегија,
  • грант апликација мора да има подршку једне од међународних финансијских институција (EBRD, EIB, CEB, KfW, AFD),
  • грант апликација мора да буде повезана са инвестицијом и праћена кредитним аранжманом.

 

Такође, нацрти грант апликација које се кандидују из Републике Српске морају да:

  • имају сагласност надлежног ресорног министарства по питању усклађености приједлога са важећим стратегијама и законима у сектору унутар којег се кандидује нацрт грант апликације,
  • имају сагласност Министарства финансија Републике Српске по питању могућности задуживања везаног за појединачни пројекат,
  • буду кандидоване посредством ресорног министарства и републичког координатора.

 

Уколико дати услови нису испуњени, грант апликација неће моћи бити упућена у даљу процедуру.

 

Нацрте грант апликација потребно је доставити Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу (МЕИМС) посредством електронске поште на адресу fondovieu@meoi.vladars.net најкасније до 21. јануара 2021. године.

 

Након консултација са међународним финансијским институцијама и евентуалних корекција, крајњи рок за доставање финалних нацрта грант апликација МЕИМС-у је 25. фебруар 2021. године.

 

На сљедећим линковима можете погледати: