Dokumenti

Legislativa (zakoni,uredbe, odluke, pravilnici)

Закон о слободним зонама Републике Српске Правилник о критеријумима за оцјену економске оправданости оснивања слободне зоне Правилник о садржају извјештаја о пословању слободне зоне Закон о страним улагањима Закон о подстицајима у привреди Републике Српске Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди РС Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа Уредба о Регистру подстицаја у Републици Српској Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској Уредба о поступку додјеле подстицаја за директна улагања

Strateški dokumenti (strategije, studije, akcioni planovi, smjernice)

Obrasci (Za prijavu investicionog projekta, za prijavu na javni oglas, za godišnju prijavu realizovanih SDU i sl.)

Javni pozivi (Word ili pdf dokumenti sa sadržajem javnog poziva)

Европски програм изврсности кластера са шемом ClusterXchange који повезује екосистеме и градове Стратешки савези за прихватање напредних технологија од стране МСП у економском опоравку Суфинансирање јавних набавки конзорцијума за иновације Процес израде и достављања грант апликација у РС Challenge Fund RCF Први позив за подношење Изјаве о заинтересованости за подршку инвестицијама за пројекте дуалног образовања Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години

Ostalo (Pozivi na seminare/obuke/konferencije, dnevni red, koraci u registraciji, advokatske tarife)