Drvoprerađivačka industrija

Sektor sa 150 godina dugom tradicijom i apsolutnom pokrivenošću šumom od preko 50% zemljišta.

why-us-pin

Drvna industrija ima poseban i strateški značaj za Republiku Srpsku budući da Srpska raspolaže sa značajnom sirovinskom bazom vrhunskog kvaliteta i da ima 150 godina dugu tradiciju u preradi drveta. Upravo zbog toga 60% ukupne proizvodnje se izvozi na veoma zahtjevno svjetsko tržište i čini industriju u kojoj se ostvaruje najveći спољнотрговински suficit. U ukupno ostvarenoj industrijskoj proizvodnji Republike Srpske drvna industrija učestvuje sa skoro 10%, a u prerađivačkoj industriji sa oko 17%. Запошљава oko jedne petine ukupno zaposlenih radnika u prerađivačkoj industriji.

free trade area
Apsolutna pokrivenost šumom 50%;
free trade area
Značajan investicioni potencijal u proizvodnim kapacitetima, kako u pogledu poluproizvoda, tako i gotovih proizvoda;
free trade area
150 godina stara tradicija u preradi drveta;
free trade area
60% ukupne proizvodnje se izvozi na veoma zahtjevno svjetsko tržište;

Apsolutna pokrivenost šumom 50%, izvrstan potencijal rasta šuma, повољан geografski položaj i niski transportni troškovi omogućili su ovom sektoru značajnu заступљеност na ino tržištu.

Kvalitetnu sirovinsku bazu čine i četinari i lišćari, a kapaciteti drvne industrije locirani su na širem području Republike Srpske i заступљени su u gotovo svakoj opštini.

Osnovne oblasti drvne industrije su: prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja.

U drvoprerađivačkoj industriji posluje oko 600 privrednih subjekata, što ukazuje na veliki potencijal ove grane industrije, a takođe pokazuje i značajne mogućnosti različitih oblika saradnje sa inopartnerima i velike mogućnosti za strana ulaganja. Veći broj privrednih društava u ovom sektoru su međusobno povezani u nekoliko klastera, kao što je klaster drvne industrije i industrije namještaja „Drvo“ Prijedor, koji je укључен u regionalnu mrežu klastera Jugoistočne Evrope i „Drvo klaster Banjaluka“.

Ova grana je podržana i od strane institucija Republike Srpske kroz закључивање ugovora za nabavku sirovine za drvoprerađivače na duži vremenski period, odgođeno plaćanje sirovine i davanje popusta u slučaju avansne uplate sirovine.

Postojeća preduzeća u Republici Srpskoj u oblasti drvne industrije pokazuju interes za saradnju u циљу prenosa novih tehnologija, usavršavanja dizajna i povezivanja sa ino tržištima, te za brendiranje domaćih proizvoda.

Postoji mogućnost i za ulaganje u preduzeća koja nisu završila proces privatizacije, kao i preduzeća u stečaju.

Pored ovakve vrste partnerstva, postoji potreba i za proizvodnjom repromaterijala za potrebe drvne industrije. Naime, 60% preduzeća uvozi neki od repromaterijala kao što su: ploče od madijapana, prirodni furnir, iverice, kant trake, boje, lakovi, okovi, brusni papiri, brusne četke, itd.

Potencijal ove industrije prepoznat je i od strane velikih međunarodnih kompanija kao što je IKEA.