Zdravstvo

U Republici Srpskoj zdravstvena zaštita se pruža u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama pod jednakim uslovima, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 106/09 i 44/15).

Vrste zdravstvenih ustanova su:

 • free trade area
  ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju,
 • free trade area
  specijalistička ambulanta porodične medicine,
 • free trade area
  specijalistička ambulanta,
 • free trade area
  stomatološka ambulanta,
 • free trade area
  dom здравља,
 • free trade area
  apoteka,
 • free trade area
  specijalistički centar,
 • free trade area
  bolnica,
 • free trade area
  specijalna bolnica,
 • free trade area
  klinički centar,
 • free trade area
  zavod,
 • free trade area
  institut za javno zdravstvo,
 • free trade area
  dom za zdravstvenu njegu,
 • free trade area
  laboratorija,
 • free trade area
  banka biološkog materijala i
 • free trade area
  banka matičnih ćelija.

Zdravstvena zaštita обавља se na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Poseban oblik zaštite здравља stanovništva ostvaruje se organizacijom javnog zdravstva.

Primarni nivo zdravstvene zaštite обезбјеђује se u сљедећим zdravstvenim ustanovama: ambulantama za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, specijalističkim ambulantama porodične medicine, stomatološkim ambulantama, domovima здравља, specijalističkim centrima, domovima za zdravstvenu njegu i apotekama.

Sekundarni nivo zdravstvene zaštite obezbjeđuje se putem specijalističke ambulante, specijalističkog centra, bolnice i zavoda.

Tercijarni nivo zdravstvene zaštite obezbjeđuje se putem specijalističke ambulante, specijalističkog centra, specijalne bolnice, zavoda, bolnice i kliničkog centra.

Spisak zdravstvenih ustanova nalazi se na linku: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/zdravstvena_zastita/

 • free trade area
  Strani држављани ili lice bez држављанства imaju pravo na zdravstenu zaštitu u skladu s odredbama Zakona o zdravstenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 106/09 i 44/15), međunarodnih sporazuma i drugih propisa koji regulišu ovu oblast.
 • free trade area
  Informacije o zdravstvenom osiguranju stranih држављана nalaze se pod menijem Poslovni vodič / Rad i запошљавање / Zdravstveno osiguranje.