Obnovljiva
energija

Sektor sa obiljem hidro-energije, zajedno sa vjetrom, solarnim i geo-termalnim potencijalom.

why-us-pin

Republika Srpska ima veliki potencijal za proizvodnju električne energije iz обновљивих izvora. Trenutno se koristi tek oko 30% energetskih potencijala. Kao najvažniji prirodni resursi za dobijanje energije iz обновљивих izvora izdvajaju se hidropotencijal, biomasa, geotermalni izvori, te energije sunca i vjetra. Procijenjeni hidroenergetski potencijal vodotokova u Republici Srpskoj iznosi oko 10,000 GWh godišnje, od čega je neiskorišćeno gotovo 70%.

free trade area
Samo 30% potencijala обновљивих izvora energije je trenutno u upotrebi;
free trade area
Gotovo 70% procijenjenog hidroenergetskog potencijala vodotokova u Republici Srpskoj je neiskorišćeno;
free trade area
Koeficijent energije vjetra je 30% veći od prosjeka EU;
free trade area
Srednja godišnja ozračenost sunčevim zračenjem 1.25 -1.55 MWh/m2;
free trade area
Planirane buduće investicije od oko 6 milijardi evra do 2035. godine;

Republika Srpska ima preko 200 registrovanih termalnih, termo-mineralnih i nisko-radioaktivnih izvora љековитих voda. Energetski potencijal geotermalnih voda je procijenjen na 1260 RJ. Energetska vrijednost biomase u Republici Srpskoj procjenjuje se na 46 PJ, od čega najveći dio čini biomasa pogodna za sagorijevanje, a potom biomasa pogodna za proizvodnju biogasa iz komunalnog otpada, stočarstva i energetskih usjeva.

Koeficijent efikasnosti energije vjetra je 30% veći od prosjeka EU.

Srednja godišnja ozračenost sunčevim zračenjem vodoravne površine u Republici Srpskoj je od 1.25 MWh/m2 za sjeverne dijelove do 1.55 MWh/ m2 za južne dijelove i iznad je evropskog prosjeka.

Postoje brojne mogućnosti ulaganja u sektor обновљиве energije i to:

Izgradnja više većih hidroelektrana – Sa stanovišta gradnje hidroenergetskih objekata, najinteresantnije je slivno područje rijeke Drine, čiji sliv представља najznačajniji neiskorišteni hidropotencijal na Balkanu.

Upotreba geotermalnih voda – Prisustvo geotermalnih voda najveće je na prostoru Posavine, Semberije, Banjalučke kotline i Lijevče поља. Najveći potencijal za upotrebu ovog izvora energije jeste u akvakulturi, agrokulturi, te za grijanje насеља.

Vjetroparkovi – Tehnički iskoristiv potencijal vjetroelektrana iznosi oko 640 MW odnosno 1200 GWh proizvedene električne energije godišnje. Za izgradnju vjetroparkova, najpogodniji je jugoistočni dio Republike Srpske

Primjena solarne energije – постављање solarnih kolektora i  izgradnja solarnih elektrana sa fotonaponskim ćelijama. Najveća iradijacija sunca je na području Hercegovine i u prosjeku iznosi 1570 kWh/m2.

Mogućnosti investiranja u sektor обновљиве energije su brojne, ali još uvijek недовољно istražene i iskorišćene.