Банкарски сектор

Банкарске услуге

У Републици Српској тренутно послује 8 банака и 52 организациона дијела у саставу 7 банака са сједиштем у Федерацији БиХ.

У наставку је списак банака у Републици Српској које имају тренутно дозволу за рад издату од стране Агенције за банкарство Републике Српске.

Списак банака у Републици Српској (подаци Агенције за банкарство Републике Српске)

Spisak banaka u RS

Гаранције Гарантног фонда Републике Српске

Гарантни фонд Републике Српске издаје гаранције на име обезбјеђења дијела кредита којег банка одобрава корисницима средстава по гарантним линијама, у случају да корисници средстава по гарантним линијама не могу понудити адекватно обезбјеђење кредита које банка захтијева. Постоји више врста гарантних линија, као што су за почетне пословне активности, за привредна друштва, за предузетнике, за подршку извозу, за пољопривреду и сл. Више информација о гарантним линијама Гарантног фонда Републике Српске могуће је пронаћи на интернет страници www.garantnifondrs.org.

Влада Републике Српске је организовала Гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као једну од мјера подршке опоравку привреде од економских посљедица пандемије. Циљ организовања Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима микро, малим и средњим предузећима, као и предузетницима, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације. Више информација о Гарантном програму је доступно на интернет страници https://garantnifondrs.org/gp-covid19/.

Закон о факторингу

Народна скупштина Републике Српске усвојила је крајем 2020. године Закона о факторингу („Службени гласник РС“, број 123/20). Циљ доношења овог закона је уређење факторинга као небанкарскe финансијскe услугe, ради обезбјеђења веће доступности финансијских средстава малим и средњим предузећима путем откупа недоспјелих краткорочних новчаних потраживања. Закон о факторингу требало би да помогне привредним субјектима која традиционално имају отежан приступ банкарским средствима, усљед ниске кредитне способности или неадекватних средстава обезбјеђења кредита.