Zaštita investitora

Nacionalni tretman stranih ulagača

Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/18) je jedan od najliberalnijih i osigurava da:

 • free trade area
  Strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači
 • free trade area
  Strani ulagač može osnovati poslovni subjekt pod istim uslovima koji važe za domaće ulagače. Jedino ograničenje postoji za sektor namjenske industrije (proizvodnja oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu) i „medijskih poslova“. Međutim, i u tim sektorima je ulaganje moguće do 49% vrijednosti kapitala, a preko toga uz saglasnost Vlade Republike Srpske. U sve ostale sektore ulaganje je slobodno
 • free trade area
  Strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima (tj. na bazi reciprociteta)
 • free trade area
  Strano ulaganje je izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje carinska politika u BiH
 • free trade area
  Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori račun na području Republike Srpske, u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj slobodnoj konvertibilnoj valuti
 • free trade area
  Strani ulagač ima pravo da bez ograničenja запошљава radnike iz inostranstva, ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisima kojim se uređuju oblasti rada i запошљавања stranih lica, ukoliko takvih radnika nema na domaćem tržištu rada
 • free trade area
  Jamči se stranom ulagaču da njegova ulaganja neće biti eksproprisana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim посљедицама, osim u izuzetnim slučajevima, kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima, koji važe i za domaće ulaganje
 • free trade area
  Strani ulagač ima pravo da vrši transfer sredstava koja nastanu kao rezultat njegovog ulaganja u Republiku Srpsku, bez ograničenja, u svakoj slobodnoj konvertibilnoj valuti uz prethodno izmirenje svih poreskih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Republici Srpskoj

Zaštita od rizika

 • free trade area
  Strani investitori zabrinuti zbog restrikcija u transferu dobiti, eksproprijacije, ratnih i civilnih nereda i uskraćivanja pravde, mogu se osigurati protiv ovih rizika kod Multilateralne agencije za davanje garancija za ulaganje (MIGA, dio grupacije Svjetske banke).

Sporazumi o zaštiti investicija

BiH je potpisala ugovore o promociji i zaštiti investicija sa сљедећим земљама: Albanija, Austrija, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, Њемачка, Pakistan, Portugalija, Rumunija, San Marino, Slovačka, Srbija, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija, Jordan i земље OPEC-a.