Иницирање новог инвестиционог циклуса у Aгрoиндустриjској зoни Нoвa Toпoлa

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА Greenfield пројекат - Иницирање новог инвестиционог циклуса ...