Иницирање новог инвестиционог циклуса у Привредној зoни Нoвa Toпoлa

1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИНИЦИРАЊЕ НОВОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ЦИКЛУСА У ПРИВРЕДНОЈ ЗOНИ ...