Ostale naknade

Vlada Republike Srpske kontinuirano radi na stvaranju i unapređenju повољног poslovnog ambijenta. U tom smislu, s циљем unapređenja fiskalnog sektora i smanjenja fiskalnog opterećenja, успостављен je Registar poreskih i neporeskih davanja, koji представља objedinjeni pregled svih poreskih i neporeskih davanja koji postoje u Republici Srpskoj, kako na republičkom tako i na loklanom nivou.Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske propisano je da sva poreska i neporeska davanja koja nisu unesena u ovaj registar ne stvaraju obavezu plaćanja.

Cijena električne energije u Republici Srpskoj je među najnižim, kako u regionu, tako i u Evropi. Prosječna cijena struje za industrijske korisnike u Republici Srpskoj iznosila je 0,065 €/kWh.

Voda sa kanalizacijom Odvoz smeća Grijanje
Banja Luka 1.59 €/m3 0.08-0.33 €/m2 87,5 €/MWh (bez PDV-a, faktura po potrošnji)
Bijeljina 1.33 €/m3 Paušalno od 5,5 € mjesečno 80,75 €/MWh (6€/m2 grejne površine)
Trebinje 1,35 €/m3 (bez PDV-a) 0,13 €/m2 (bez PDV-a)
Gradiška 1,63 €/m3 (bez PDV-a) 0,2-0,41 €/m2 (bez PDV-a) 70,7 €/MWh (period obračuna 6 mjeseci)
Zvornik 1,82 €/m3 (bez PDV-a) 0,34 €/m2 (bez PDV-a) 4,05 €/m2 (po jedinici grejnog prostora)

*Prikazani operativni troškovi se mogu koristiti za preliminarne procjene troškova. Cijene su izvedene iz cjenovnika davaoca usluga u pomenutim gradovima. S obzirom da se cijene komunalnih usluga formiraju na loklanom nivou, informacije o cijenama komunalnih usluga za konkretnu lokalnu zajednicu potrebno je potražiti na njihovim sajtovima.

Cijene fiksne i mobilne telefonije

Na tržištu Republike Srpske dostupni su različiti korisnički paketi, od više operatera. Prosječne cijene fiksne i mobilne telefonije variraju u zavisnosti od: zone, vremena poziva i korisničkog paketa.

Aktuelni cjenovnik telefonskih usluga M:tel-a: LINK.