Poreske olakšice

Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15, 1/17, 58/19) predviđeno je da poreski obveznik koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za обављање registrovane proizvodne дјелатности ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 49/21, 119/21) sadrži pogodnosti za investitore. Ovim zakonom ukinut je porez na dividendu, te su uvedene i značajne novine za oporezivanje dohotka od stranih izvora u pozitivnom smislu. Definisani su uslovi dobijanja statusa kvalifikovanog investitora na osnovu čega investitor stiče poreske povlastice za godišnji dohodak (članovi 42−50).

Zakon o o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 91/15) propisuje da u slučaju обављања deficitarne proizvodno-zanatske дјелатности, poreski obveznik može biti oslobođen obaveze, o čemu posebnu odluku donosi skupština opštine, odnosno grada. Od plaćanja poreza na nepokretnosti, između ostalog, oslobođeni su: obrađeno пољопривредно земљиште i nepokretnosti koje služe za vlastitu пољопривредну proizvodnju.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina - Odredbama člana 207. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), koji se primjenjuje od 25.04.2018. godine, propisani su slučajevi oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Postupak oslobađanja je regulisan Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, broj 24/18). Od plaćanja uvoznih dadžbina oslobađa se:

 • free trade area
  Oprema koja se ставља u slobodan promet, a представља ulog strane osobe, osim putničkih vozila, automata za zabavu i za igre na sreću,
 • free trade area
  Oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u Bosni i Hercegovini, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno modernizaciju postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlјa neposredna proizvodna дјелатност
 • free trade area
  Proizvodna sredstva i druga oprema koja pripada preduzeću koje definitivno prekida svoju дјелатност u drugoj državi i premješta se u carinsko područje Bosne i Hercegovine radi обављања slične дјелатности.

Zakonski propisi iz oblasti poreza

 • free trade area
  Zakon o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/15, 1/17 i 58/19)
 • free trade area
  Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 49/21, 119/21)
 • free trade area
  Zakon o porezu na nepokretnost ((„Službeni glasnik Republike Srpske", br. 91/15)
 • free trade area
  Zakon o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 114/17, 112/19, 119/21)
 • free trade area
  Zakon o carinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/15)

Измјенама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12, 123/20 и 119/21) укинута је обавеза пословних субјеката, правних лица и предузетника да плаћају на годишњем нивоу таксу за истицање пословног имена. Ова мјера има за циљ додатно растерећење привреде смањењем непореских давања, што ће донијети значајне уштеде пословним субјектима.

Такође, у циљу олакшавања инвестирања у изградњу производних објеката, измјенама Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), омогућено је да се изградња објеката у области прерађивачке индустрије, ослобађа од обавезе плаћања накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, независно од тога да ли се градња планира у градској зони или у сеоском подручју.