Porezi i doprinosi

Direktni porezi i doprinosi

Poreska politika u Republici Srpskoj je među najstimulativniijim u regionu.

2022. godina RS FBiH Srbija Hrvatska Crna Gora Sjeverna Makedonija
Stopa poreza na dohodak 8% 10%

10% i 15%

20% на дио пореске основице до 360.000 ХРК годишње

30% на дио пореске основице изнад 360.000 ХРК годишње

9% и 11% на износ примања изнад просјечне мјесечне бруто зараде остварене у претходној години 10%
Основни лични одбитак (u evrima) 511 153 164 528 0 136
Stopa poreza na dividendu 15% и 20% 10% 9% 10%
Stopa poreza na dobit 10% 10% 15%

10% за приходе до 7.500.000 ХРК

18% за приходе једнаке или веће од 7.500.000, 01 ХРК

9% 10%
Zbirna stopa doprinosa na bruto platu 31% 41,5% 36,55% 36,5% 32,3% 28%
Стопа ПДВ-а 17% 17% 20%, 10% 25%, 13%, 5% 21%, 7% 18%, 5%

Direktni porezi isključiva su odgovornost entiteta i Distrikta Brčko.

  • free trade area
    Стопа пореза на доходак износи 8%, док се порез на приход од самосталне дјелатности обрачунава по стопи од 10%, а порез на доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и праву индустријске својине, капитала, капиталних добитака и осталог дохотка по стопи од 13%.
  • free trade area
    Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.
  • free trade area
    Porez na nepokretnost -Svaka jedinica lokalne samouprave utvrđuje stopu poreza na nepokretnosti na svojoj teritoriji i ona može iznositi najviše do 0,20%. Izuzetno, poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno обавља proizvodna дјелатност iznosi do 0,10%.

Детаљне informacije o porezima i poreskoj legislativi u Republici Srpskoj dostupne su na sajtu Poreske uprave Republike Srpske

Zbirna stopa doprinosa u Republici Srpskoj iznosi 31% na bruto platu, od čega se: za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%, za zdravstveno osiguranje 10,2%, za дјечију zaštitu 1,7% i za osiguranje od nezaposlenosti 0.6%.

Indirektni porezi

Stopa PDV-a od 17% je među najnižim u Evropi.

U indirektne poreze spadaju porez na dodanu vrijednost (PDV), akcize (posebni porezi koji se plaćaju na naftne derivate, duvan i duvanske prerađivine, bezalkoholna pića, alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija, pivo i vino, kafu), putarine, carine.

Carine

Carinski propisi sprovode se jedinstveno na području BiH. Carinska tarifa sadrži raspon stopa od 0-15%. Uprava za indirektno oporezivanje BiH odgovorna je za прикупљање svih carina. U BiH postoje 4 glavna regionalna centra za carinjenje robe: CI Banja Luka, CI Sarajevo, CI Tuzla i CI Mostar. Granični prelazi: Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Šamac, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište, Zupci, Uvac, Ivanica, Bratunac, Donja Gradina. Carinski prelazi: Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Brod, Rača, Popovi (Pavlovića most), Karakaj, Klobuk, Deleuša, Vardište.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU prema dinamici ugovorenoj u aneksima i protokolima koji su pripadajući dio ovog Sporazuma.

BiH je potpisnik i CEFTA Sporazuma o slobodnoj trgovini sa земљама: Albanija, Crna Gora, Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo. CEFTA sporazumom se zamjenjuju, ali i dopunjuju postojeći sporazumi o slobodnoj trgovini sa pojedinim земљама iz regije. Time se omogućava veća transparentonst i pravila igre približna standardima EU, kao i pristup tržištu od oko 30 miliona lјudi. Takođe, potpisan je i Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, Sporazum o preferencijalnoj trgovini sa Iranom, te Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA-e (Švajcarska, Lihtenštajn, Norveška i Island).

Indirektni porezi kao i carinska politika u nadležnosti su zajedničkih institucija BiH. Više informacija dostupno na sajtu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.