Troškovi rada

Republika Srpska kontinuirano radi na побољшању obrazovanja radne snage i usklaiđvanju obrazovanja sa potrebana tržišta rada. Trenutno tržište rada nudi veoma повољан odnos između plata i kvaliteta radne snage.