Turizam u
Srpskoj

Sektor sa neistraženim i otvorenim tržištem a posebno za avanturistički i zdravstveni turizam.

why-us-pin

Srpska je Republika prirode, avanture, bogatog kultrnog насљеђа i nevjerovatne gastronomije. Sve ovo pruža velike mogućnosti za ulaganja u oblasti turizma.

Turizam u Republici Srpskoj представља jednu od najperspektivnijih privrednih grana.

Republika Srpska биљежи stalno povećanje turističkog prometa, odnosno broja ostvarenih turističkih dolazaka i noćenja. Tako je u 2022.godini ostvaren rast  turističkih dolazaka  za 49,1% i turističkih noćenja za 38,5% u odnosu na 2021. godinu.

free trade area
Jedina očuvana prašuma u Evropi – Perućica;
free trade area
Drugi najdublji kanjoj u svijetu poslije Kolorada – Tara;
free trade area
„Olimpijska planina“ Jahorina, na kojoj su održane XIV Zimske olimpijske igre 1984. godine;
free trade area
Svjetsko prvenstvo u raftingu na Vrbasu i Tari;
free trade area
Evropsko padobransko prvenstvo i Svjetski kup u padobranstvu;
free trade area
Tri nacionalna parka Sutjeska, Kozara i Drina;
free trade area
Više od 200 registrovanih termalnih, termo-mineralnih i nisko radioaktivnih izvora voda;

Očuvana životna sredina i prirodna bogatstva, повољан geografski položaj i tranzitnost, blizina emitivnih tržišta, gastronomija, kulturno i istorijsko naslijeđe, sa posebnim akcentom na vjerski turizam, kvalifikovana radna snaga, te  neistraženo i otvoreno tržište čini ovaj sektor izuzetno atraktivnim, kako za turiste tako i za potencijalne investitore, a izdvajamo neke kao što su:

Ulaganja u planinski turizam.  Повољне prirodne karakteristike planina u Republici Srpskoj su odlična prilika za razvoj različitih vidova planinskog turizma tokom cijele godine. „Olimpijska planina“ Jahorina 1984. godine, na kojoj su održane XIV Zimske olimpijske igre osigurava препознатљивост lokacije, uz odličnu pozicioniranost blizine međunarodnog aerodroma i postojeću infrastrukutru sa 20 km ski staza, sa modernim hotelskim smještajem i niskim cijenama.

Postoji prostor za dodatna ulaganja kako u smještajne kapacitete, tako i prateću infrastrukturu.

Ulaganja u sportski i avanturistički turizam. Velike mogućnosti za razvoj lovnog, eko i avanturističkog turizma, paraglajding, planinarenje, biciklizam kao i mogućnost razvoja sve popularnijeg kanjoninga na rijekama Drina, Tara, Una, Vrbas. Dopunski smještajni kapaciteti (bungalovi, kampovi) su dio nedostajuće smještajne infrastrukture.

Ulaganja u banjski turizam zbog postojanja preko 200 geotermalnih i mineralnih izvora na cijelom području Republike Srpske sa mogućom primjenom vode za zdravstvene, kozmetičke i rekreativne svrhe ili za flaširanje i pakovanje voda. Ulaganja u turističku infrastrukturu i suprastrukturu, putem kapitalnih ulaganja kroz modernizaciju banja, odnosno uvođenjem wellness, fitness i wellbeing programa.

Ulaganja u zdravstveni turizam zbog kvalitetnog medicinskog kadra i повољних cijena medicinskih usluga (zdravstvene usluge među najkonkuretnijijim u regionu: dentalne usluge, estetskа hirurgija, oftalmološke usluge i dr). Najmodernija fabrika lijekova u regioнu je primjer uspješnog ulaganja u ovoj oblasti.

Gradski turizam – u gradskim centrima se јавља velika potreba za izgradnjom hotela većih kapaciteta sa kongresnim sadržajima te visokim standardom naročito u Banjoj Luci, Trebinju, Prijedoru, Doboju.

Slavni režiser Emir Kusturica, izgradio je turistički grad posvećen našem nobelovcu Ivi Andriću – Andrićgrad koji je jedan od najvažnijih investicionih projekata u turističkoj privredi Republike Srpske.