Zašto mi?

Zašto trebate razmisliti o ulaganju u Republiku Srpsku?

Republika Srpska je smještena u srcu jugoistočne Evrope, u središnjem dijelu Balkanskog poluostrva.

why-us
why-us-pin
Povoljna geo-strateška lokacija

Republika Srpska, jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine, nalazi se u srcu jugoistočne Evrope, u centralnom dijelu Balkanskog poluostrva, na samoj granici sa EU (Hrvatska). Sa Evropom i Azijom povezana je Panevropskim koridorom 10 - E70, koji pored željezničke pruge, Banjalučkog međunarodnog aerodroma, obližnjih međunarodnih luka na Jadranskom moru i sporazuma o slobodnoj trgovini, čine Republiku Srpsku idealnom strateškom lokacijom za izvozno-orijentisane investitore.

Redovni letovi sa aerodroma Banja Luka prema Beogradu omogućavaju dobru povezanost Banjaluke sa oko 50 svjetskih destinacija. Pored toga, najveća niskobudžetna aviokompanija Ryanair povezuje Banja Luku sa Berlinom, Briselom, Memingenom i Frankfurtom. U toku ove godine biće uspostavljeni i letovi za Beč i Milano.

living-icon

Stanovništvo

1.142.495
living-icon

Porez na dobit

10%
living-icon

BDP

€5,75 milijarde (2019)
living-icon

Porez na dohodak

10%
living-icon

Stopa rasta BDP-a

2,5% (2019)
living-icon

PDV

17%
living-icon

Valuta

BAM (1€ = 1,95BAM)
living-icon

Doprinosi

32,8%
living-icon

Politički sistem

parlamentarna demokratija
living-icon

Površina

24.667 km2
living-icon

Administrativni centar

Banja Luka (oko 184.843 stanovnika)
living-icon

Lokacija

Jugoistočna Evropa, BiH
living-icon

Klima

Blaga kontinentalna, planinska i mediteranska
distance

Udaljenost od:

MINHEN
distance
736 km
BEČ
distance
547 km
ZAGREB
distance
189 km
TRST
distance
412 km
BUDIMPEŠTA
distance
505 km
LJUBLJANA
distance
327 km
BEOGRAD
distance
332 km
SOFIJA
distance
722 km
ISTANBUL
distance
1299 km
SOLUN
distance
958 km
distances from
Područje slobodne trgovine

Investitori u Republici Srpskoj imaju pristup tržištu od 600 miliona građana zasnovanom na principu slobodne trgovine.

free trade area
Zemlje CEFTA i njihovo tržište od oko 30 miliona građana
free trade area
Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Turske – oko 70 miliona građana
free trade area
Sporazum EFTA
free trade area
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH (koji omogućava slobodan izvoz u EU gotovo svih dobara koji ispunjavaju standarde)
Glavni спољнотрговински partneri Republike Srpske, 2020. godine
free trade area image
workforce-icon
Konkurentna i visoko kvalifikovana radna snaga

Republika sa dobro obrazovanom i visoko kvalifikovanom radnom snagom skrojenom prema potrebama modernog poslovnog tržišta.

Prosječna neto plata po sektorima, 2020 (€)

Финансијске и осигуравајуће дјелатности

741

Informacije i komunikacije

672

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

636

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

631

Вађење руда и камена

630

Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада

589

Образовање

497

Стручне, научне и техничке дјелатности

481

Остале услужне дјелатности

473

Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине

428

Пословање некретнинама

401

Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov

398

Прерађивачка индустрија

395

Административне и помоћне услужне дјелатности

388

Саобраћај и складиштење

378

Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала

376

Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство

368

Umjetnost, zabava i rekreacija

360

Građevinarstvo

338

cost-icon
Niski operativni troškovi i podsticajna politika troškova

Pokretanje предузећа (start-up) u Republici Srpskoj proizvodi znatno niže troškove poslovanja zbog stimulativne poreske politike i konkurentnih cijena rada.

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj za 2020. godinu iznosila je 956 KM (488 €).

Neoporezivi dio ličnog dohotka je BAM 500 (255 €).

cost-icon

Porez na dobit

10%

cost-icon

Porez na dohodak

10%

cost-icon

PDV

17%

Ukupna stopa doprinosa na bruto platu iznosi 32,8% od čega:

free trade area
18,5% za penzijsko-invalidsko osiguranje
free trade area
12% za zdravstveno osiguranje
free trade area
1,7% za дјечију zaštitu i
free trade area
0,6% za osiguranje od nezaposlenosti

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisani su sa 40 zemalja svijeta.

Cijena električne energije u Republici Srpskoj najniža je u regionu - 0,051 E/kWh

cost-image
cost-icon
Administracija povoljna za poslovanje

Vlada Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave ulažu značajne napore u reformu uprave i stvaranje poslovnog okruženja.

Pokretanje preduzeћa u Republici Srpskoj sada traje samo tri dana i košta manje od 100 €. U toku je postupak uspostavljanja e-registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

U cilju poboljšanja i harmonizacije lokalnih uslova za poslovanje sa onima u zemljama jugoistočne Evrope, Republika Srpska učestvuje u regionalnom programu sertifikacije za povoljno poslovno okruženje - BFC SEE. Trenutno u Republici Srpskoj postoji dvanaest (12) sertifikovanih gradova i opština, a još nekoliko je u procesu sertifikacije.

Preduzeћa i građani Republike Srpske imaju pristup portalu Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje

vladars

Point of Single Contact for Businesswww.pscsrpska.vladars.net

Kontakt tačka pruža informacije koje se odnose na metode, administrativne postupke i formalnosti za pokretanje i vođenje poslovnih aktivnosti.

Internet portal Vlade Republike Srpske Srpska - Republika mogućnosti investsrpska.vladars.net, prvenstveno namijenjen sadašnjim i potencijalnim stranim investitorima, pruža svim stranim investitorima potrebne informacije o могућностима ulaganja, zakonskim regulativama, institucijama koje su dostupne investitorima, kao i svim ostalim relevantnim informacijama.

policy-icon
Regija budućnosti za strana ulaganja

Prema rangiranju fDl Intelligence / Financial Times, Republika Srpska je za strategiju stranih ulaganja izabrana kao jedna od 10 malih regija будућности za 2018/2019.

fci logo
Stimulativna politika ulaganja
Povoljan tretman stranih investitora

Закон о страним улагањима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број: 21/18) је један од најлибералнијих и осигурава да страни investitori uživaju nacionalni tretman u Republici Srpskoj. Njihova prava su zagarantovana Ustavom. To između ostalog podrazumijeva besplatan prijenos dobiti u inostranstvo, oslobađanje od плаћања carine na uvoz osnovnih sredstava i nove poreske olakšice, podsticaje za novo zapošljavanje, nove tehnologije i povećanje plata u skladu sa zakonom i pravo na sticanje imovine. MIGA i 42 sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja predstavljaju pouzdan sistem zaštite za strane investitore. Takođe, Savjet za strane investitore Republike Srpske osnovan je kao institucionalna podrška u cilju podsticanja stranih investicija.

Podsticaji

Podsticaji za ulaganja daju se na republičkom i lokalnom nivou.

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 52/19, 78/20) daje podsticajna sredstva za razvoj privrede: podsticaji za повећање plata zaposlenih u privrednim subjektima i podsticaji za direktne investicije.

Program podrške запошљавању u privredi
Zavod za zapošљavaњe Republike Srpske je kљučna organizacija na tržištu rada, koja učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji projekata zapošљavanja koji su u skladu sa Strategijom zapošљavanja Republike Srpske kao i Akcionim planom zapošљavanja za realizaciju Strategije za svaku godinu pojedinačno. Zavod provodi projekte podrške zapošљavanju u privredi Republike Srpske, na bazi Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošљavanja, a putem javnog poziva koji se po ovom programu raspisuje za svaku godinu pojedinačno. Svi aktuelni javni pozivi Zavoda nalaze se na portalu www.zzzrs.net.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) krajem 2019. godine uvela je novu kreditnu liniju koja омогућава kompanijama koje planiraju da uvode nove tehnologije u svoj proizvodni proces, da imaju povoljne kredite po kamatnoj stopi ispod 3%, sa rokom otplate od 12 godina i grejs periodom od 24 mjeseca.

Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 94/15, 01/17, 58/19) predviđeno je da kompanije koje ulažu u opremu i objekte za obavljanje registrovanih proizvodnih дјелатности na teritoriji Republike Srpske imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost investicije.

Zakon o porezu na dohodak, ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/15, 66/18), predviđa određene prednosti u povlasticama za godišnji prihod kvalifikovanog investitora (član 42-50).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje novčane podsticaje za poljoprivredni i ruralni razvoj. Svake godine Ministarstvo donosi Pravilnik o zahtjevima i načinima dobijanja novčanih podsticaja za poljoprivredni i ruralni razvoj.

Lokalni podsticaji - Na lokalnom nivou, postoje različiti oblici podsticaja koji se odnose na lokalne naknade i usluge.